نگاه آخر.

نگاه آخرت رنگ ازل داشت

                                   دو بیتی بود و صد دفترغزل داشت

شبم چون روز محشر دیدنی شد

                                    مگر چشم تو نور لم یزل داشت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال.

نگاه خیس تو موج سراب است

                                    تمام وعده هایت نقش بر آب است

به زخم عشق مرهم میگذاری؟

                                   سوال ساده من بی جواب است

+ نوشته شده توسط محسن خدایی در سه شنبه بیستم بهمن ۱۳۸۳ و ساعت 2:30 |


Powered By
BLOGFA.COM